foto
Integrering rommer mange ting, blant annet språkopplæring. Her er det innvandrere som lærer norsk på Husan gård i Verdal. Fra venstre, Sutjai Aksnes, Hawa Kuteh og Suaad Mohammed Ali. Foto: LEIF ARNE HOLME

En integreringspris er mer enn et diplom