Først nylig oppdaget jeg at Holstvollen er borte. Etter nesten femti år med kommunal neglisjering, ble en av Bymarkas mest tradisjonsrike gårder jevnet med jorden.