Har strømeksporten virkelig skylda for høye strømpriser? Sannheten er nok mer komplisert enn det.