Folk er avhengige av frisk natur for å leve gode liv. Likevel fortsetter vi å bygge ned og ødelegge den. Sammen må vi snu trenden.