Vi er i ferd med å få enda et klasseskille i samfunnet, mellom de som har råd til å oppleve kultur og de som ikke har det.