Regionens nye kunstmuseum kan bli en destinasjon i Europa-klasse, med innhold som angår alle.