Regionens nye kunstmuseum kan bli en destinasjon i Europa-klasse, med innhold som angår alle.

Nyhavna er den største sentrumsutbyggingen i vår tid. Hvorfor ikke benytte denne enestående muligheten til å la et nytt museum bli en viktig motor i bydelsutviklingen, bli et viktig museum for regionen og Europa?

Det er på tide at byen med sine over 200 000 innbyggere framstår med flere attraksjoner enn Nidarosdomen. Tenk om «Dora – Hannah Ryggen Museum for kunst og design» kunne stå som en arkitektonisk skulptur på Nyhavna. En stolt figur, en fortsettelse og forlengelse av Trondheim kommunes satsing på kunst i felleskapets rom, et antimonument: Humanismens seier over nazismen.

Trondheim sentrum vokser, tiden er moden for å legge viktige offentlige institusjoner utenfor Midtbyen. Et museumsbygg i offentlig regi vil sette en standard for den videre utviklingen av Nyhavna. Kommunen alene kan ikke stå for en milliardsatsing på nytt museum. For å få med staten og etter hvert EU må vi sikte høyt. Museet må bli en destinasjon, et heldagsprosjekt å oppsøke. Målet må være minst 200 000 besøkende i året, hvor de fleste er tilreisende som legger inn en ekstra overnatting.

I Hamburg siktet de høyt. Konserthuset «Elbphilharmonie» ligger sentralt i Hamburg havn og er bygget på toppen av et gammelt lagerhus. Foto: Hamburg Marketing GmbH / Ap

Nyhavna har historisk tyngde, nå som et havne- og industriområde i transformasjon. Under 2. verdenskrig var Dora et sentralt anlegg i Tysklands streben etter det tredje riket med alle sine grusomheter. Dagens politiske situasjon viser hvor viktig det er å ikke glemme.

Hannah Ryggen (1894–1970) flyttet fra Sverige til Ørlandet. Her levde hun, og her skapte hun sine bilder. Hennes banebrytende innsats endret billedvevens rolle fra dekorativt kunsthåndverk til ekspressiv billedkunst. Hun skapte kunst av internasjonalt format med primærnæringens kunnskap og håndverk som fundament. Hun var en markant kunstner og uttalt humanist. Hun så tidlig farene med menneskesynet som vokste fram i Europa med nazismen.

Summen av dette må være gull for kuratorer og formidlere. Det har også allmenn interesse. Om vi tenker videre rundt hennes humanistiske prosjekt og historien til Dora, har vi mange innfallsvinkler til å presentere kompleksiteten i det å skape, nytt eller gammelt. Det å være menneske og samfunn. Hannah Ryggen skapte sin kunst på Fosen samtidig som Dora ble bygget. For et mot! Snakk om å gjøre kunsten viktig.

Veven er den første teknologiske nyvinning med direkte kobling til datateknologien. Hull og tett, null og ett. En opplagt bro til NTNU og byens banebrytende kobling mellom kunst og teknologi. Dagens museum gjenspeiler i liten grad at vi har et teknisk-naturvitenskapelig universitet og et kunstakademi som siden 1970 har vært i front med å innlemme ny teknologi i sin kunstneriske praksis. Dette hører naturlig hjemme i tankene om nytt museum.

Hvordan kan vi gjøre et nytt museum like brukervennlig som dagens bibliotek er? Kan områder være gratis og døgnåpent, som offentlige rom? Taket på Den Norske Opera er gratis og tilgjengelig for alle. Kan Museene i Sør-Trøndelag (MiST) få til det samme på Nyhavna? Umiddelbar nærhet til dagens lager på Dora er en fordel med tanke på transport og slitasje på den gamle byen, og de skjøre objektene.

Operahuset i Bjørvika i Oslo. Havnelageret speiler seg i fasaden. Foto: Marianne Løvland / NTB

Dora er et fredet bygg, et kulturminne, et arkitektonisk kultobjekt, en destinasjon i seg selv. Et museumsprosjekt her vil tiltrekke seg dyktige arkitekter fra hele verden og gi redaksjonell omtale lenge før dørene åpnes. Dette kan bli et overskridende bygg og et symbol for hele regionen som også skaper entusiasme for videre byplanlegging.

Næringslivet etterlyser tiltak mot hjerneflukt. Et viktig museum kan være med på å motvirke dette. For næringslivet bør forslaget om Dora som destinasjon for nytt museum være udelt positivt. Vi våger å påstå at Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum er de to MiST-museene som i tillegg til sitt ansvar for samlingen, også har et viktig mandat når det gjelder å være i front for å vise nyskapende kunst og design.

Oddvar I.N. Daren, Billedkunstner Foto: Privat
Leiken Vik, Billedkunstner Foto: Privat

Utprøving av nye ideer og å introdusere publikum for dette er minst like viktig som konservering av samlingen. I motsetning til tradisjonell båtbygging, gruvedrift og bunadssøm, er kunstens oppgave å være i front i sin samtid og bryte med det vedtatte. Det finnes konservatorer og håndverkskunnskap knyttet til alle de historiske museene, så håndverket ivaretas. Disse to bymuseene trenger nye, hensiktsmessige lokaler, nye visjoner og ambisjoner for å nå ut og forsvare sine bevilgninger. Nå har vi en unik mulighet.

De fleste som har besøkt det nye Nasjonalmuseet i Oslo, har uttrykt stor entusiasme og har forstått at de må tilbake for å se mer av samlingen, og de kommende utstillingene. Vi får håpe våre beslutningstakere har gjort jobben, besøkt hovedstaden, sett det nye Nasjonalmuseet, og latt seg begeistre. Da forstår de hvor viktig et nytt museum for kunst og design i Trondheim kan bli, for oss som bor her, og for besøkende fra inn- og utland.

Denne bydelens traumatiske krigshistorie har preget byen lenge nok og kan med dette grepet transformeres inn i en moderne bydel og bli viktige elementer i vår egen kulturforståelse.

Adresseavisen Midtnorsk debatt inviterer til samtale på Litteraturhuset: Cissi Klein, unntakstilstanden - og hatet blant oss Facebook

Se Adresseavisens folkemøte om byutvikling: Nyhavna: En bydel bare for de rike?