Uansett hva som skjer med vindkraftverkene på Fosen, ble et nytt kapittel i historien om samenes rettighetskamp skrevet denne uka.

Uansett hva som skjer med vindkraftverkene på Fosen, ble et nytt kapittel i historien om samenes rettighetskamp skrevet denne uka.

Siden slutten av 1990-tallet har samene kjempet mot planene om vindkraft på Fosen. De fryktet for den tradisjonelle reindriftsnæringa i området, men ble ikke hørt. Seks familier tok saken til retten og vant fram i Høyesterett høsten 2021. Men først da aksjoner i Oslo førte til at flomlyset kom på regjeringens håndtering av saken, kom unnskyldningen.

Adresseavisen og lokale medier har fulgt saken tett gjennom mange år, men i rikspressen har det inntil nylig vært underlig stille om den historiske dommen som slo fast at vedtaket om å gi konsesjon til vindkraftutbyggingen var ugyldig. Samenes menneskerett til å utøve sin kultur var krenket.

Fortjener samene en unnskyldning etter dommen i Høyesterett, spurte Adresseavisen Jonas Gahr Støre (Ap) i november 2021. Den gang ville ikke statsministeren gi en beklagelse. Beklage ville han heller ikke onsdag, men nøyde seg med å si at situasjonen var beklagelig. Torsdag, derimot, var tiden tydeligvis inne. Både Støre og olje- og energiminister Terje Aaasland (Ap) beklaget overfor reindriftssamene på Fosen.

Hvorfor først nå? Støre selv viser til at aksjonene i Oslo har «satt en tone» som gjør det naturlig å beklage og at han har skjønt at det var et viktig krav fra både næringen og aksjonistene. Denne «tonen» var tydeligvis også det som måtte til for at regjeringen sier klart og tydelig at de nå vil lytte til den ekspertisen de berørte familiene har om reindrift på Fosen.

Både den erkjennelsen og selve beklagelsen kom altfor sent. Fram til demonstranter gikk til aksjon i Oslo, har regjeringen ved Olje- og energidepartementet virket mer opptatt av å krangle om innholdet i en møteprotokoll, enn av å få til en konstruktiv dialog. – Det trengs litt tid før dette kan svelges helt. Når man har hatt Olje- og energidepartementet som motpart i 20 år, får man ikke automatisk tillit, sa Leif Arne Jåma, lederen for sørgruppa, torsdag. Skepsisen er ikke vanskelig å forstå. Nå må de fine ordene følges opp med handling.