Folk på Frøya er fortvilte og forbannet, og mye av kritikken rammer Trønderenergi og lokale politikere. Men er det de som er de største synderne? Jeg mener vi også må rette søkelyset på NVE.