foto
«Denne typen løsninger ser jeg mange av som mobbeombud; skolene setter inn tiltak på symptomnivå, men de har ikke undersøkt de faktiske forholdene godt nok» skriver kronikkforfatteren. Foto: Aleksander Myklebust

Vil det hjelpe med kameraovervåkning i skolen?