foto
Det er lett å plutselig bli opptatt av jordvern når utsikt fra egen bolig er truet av en blokk-koloss. Dette er ikke godt nok. Jordvern krever at vi alle engasjerer oss – hele tiden, skriver debattanten. Foto: Christine Schefte (arkivbilde)

Matjorda smuldrer vekk