Planene for å utvikle NRK-tomta på Tyholt er oppsiktsvekkende. Vi har forståelse for at naboene reagerer.