foto
Regjeringen innførte obligatorisk testing på grensen. Det er et godt og nødvendig tiltak, men for oss lokalt virker den praktiske gjennomføringen veldig forhastet og det vitner om en regjering med for lite kunnskap om forskjellene i landet, skriver ordføreren. Foto: Stein Nervik

Noen tanker helt på grensa