foto
Jernbanereformen har markedskonkurranse som mantra. Staten presser selskapene til å levere lavest anbud, for å få kontraktene, skriver tillitsvalgt på Marienborg. Foto: Adresseavisen

Pass på tannkremtuben din, Linda!