foto
Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik. Foto: Illustrasjon: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nei til rasering av Hommelvik