Høyblokka er et kvalitetsprodukt som vitner om Siemens betydningsfulle rolle i og for Trondheim. Å ikke rive, men å rehabilitere høyblokka, må være en oppgave som er teknologihovedstadens fagmiljøer verdig, skriver byantikvaren. Både høyblokka og anlegget skal opp i bygningsrådet tirsdag. Foto: Håvard Jensen

Trondheimsmodernismen i arkitekturen: Er byen i ferd med å miste det beste etterkrigstidens arkitekter og byggmestere har bygget?