foto
De aller fleste av de foreldrene jeg har samarbeidet med, har samme ønsker for sine barn som de fleste av oss: God omsorg, trygghet og gode liv, skriver kronikk-forfatteren. Foto: shutterstock

Foreldre som er i kontakt med barnevernet, er også mennesker