foto
Dette er forslaget til hvordan Sluppen kan se ut i framtida. Foto: Rambøll, Agraff og Sahaa

Sluppen blir en god bydel