Valbord Sund Foto: Privat

Minstepensjonen må økes til over EUs fattigdomsgrense