Digital og desentralisert immatrikulering ved NTNU er en dårlig idé i år.