For nordmenn flest er du en god nabo om du tilbyr deg å klippe hekken, i mitt nabolag er du en god nabo om du tipser om salget lokalbutikken har på yoghurt og ris.