foto
Den stadig økende sykkeltrafikken gjennom Bakklandstorget skjer i strid med bestemmelsen, skriver debattanten. Foto: Terje Svaan

Gatetun til besvær