Trondheim kommune tilbyr ikke morsmålsundervisning til alle barn, blant annet kurdiske barn, med påskudd om at det ikke finnes morsmålslærere i alle språk her i byen. Jeg mener at dette er en dårlig unnskyldning og ansvarsfraskrivelse fra kommunen sin side. Kommunen kan med større vilje, innsats og ressurser, rekruttere morsmålslærere enten fysisk eller digitalt. Jeg mener derfor at Trondheim kommune må gjøre mer for å skaffe til veie morsmålslærere i de aller fleste språk.

Barn med minoritetsbakgrunn kan ha rett til morsmålsundervisning. Kommunene er ansvarlige for å legge til rette slik at barna som kan ha denne rettigheten får den. Forskning viser at morsmål er svært viktig for innlæring av nye språk. Undervisning i morsmål for flerspråklige elever vil styrke elevenes forutsetninger for å lære det norske språket godt. Det er også av stor betydning for deres læringsmuligheter i andre fag. I tillegg vil innlæring i morsmål være veldig viktig med tanke på deres kjennskap og tilknytning til forelderens opprinnelsesland, og ikke minst identiteten deres. Norge kan dra stor nytte av språkmektige borgere i ulike sektorer i fremtiden.

Diyar Marouf

Det bor ganske mange barnefamilier med minoritetsbakgrunn i Trondheim. Majoriteten av dem er godt integrert og har sterk tilknytning til byen og til Norge. De fleste har etablert seg med både fast jobb og egen bolig. Imidlertid har disse familiene også kontakt og tilknytning til sine slektninger i hjemlandet og i andre land. Det er derfor svært viktig for dem at barna deres får lære morsmålet sitt både skriftlig og muntlig, slik at barna lett kan skape relasjoner til sine nære slektninger og få kjennskap til sitt andre hjemland.

De aller fleste foreldre med en annen bakgrunn enn norsk har verken riktig kompetanse eller tid til å lære bort morsmålet til barna sine på egen hånd. Det finnes heller ikke private tilbydere i Trondheim og omegn, som tilbyr morsmålsundervisning som foreldrene kan benytte seg av. Det eneste valget man har igjen er å sende barna til hjemlandet eller flytte til andre steder for at barna skal kunne få tilbud om morsmålsundervisning. Mange foreldre ser seg derfor nødt til å ty til dette alternativet. De føler at de ikke har noe annet valg. Dette setter etter min mening barna og foreldrene deres i en svært vanskelig situasjon. Det bidrar til at deres liv på mange måter blir ustabile.

Anskaffelse av morsmålslærere vil utvilsomt koste. Spesielt dersom kommunen kjøper inn tjenesten fra andre steder. Men morsmålsundervisning er såpass viktig at kommunene må skaffe det, koste hva det koste vil. Jeg er helt sikker på at hvis Trondheim kommune har viljen til å bruke penger, så kan de enkelt finne lærere i de aller fleste språk. Og dersom man ikke lykkes med å få tak i morsmålslærere fysisk, så vil man lett kunne skaffe dem digitalt.

Jeg oppfordrer derfor lokale politikere og den administrative ledelsen i Trondheim kommune til å bruke større ressurser, slik at alle minoritetsbarn får mulighet til å lære sitt morsmål. Dette er svært viktig for dem, både faglig og sosialt.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!