Jeg opplevde en sosial ulikhet som jeg ikke har sett maken til i det norske samfunnet.