foto
«Mugshot» av Reidar Haaland under arrestasjonen i 1945. 26-åringen fra Rogaland var den første som ble henrettet etter krigen, 17. august 1945. Foto: Hjemmefrontmuseet

Noen ble henrettet, andre slapp lett