foto
Buss kan være fint og praktisk. Men det kan også være en traurig, kald og klam reise som føles veldig dyr. Foto: Morten Antonsen

Hvis flere skal ta buss, må noe gjøres