foto
På Nyhavna håper vi å skape et samspill mellom funksjoner og virksomheter som tradisjonelt blir separert, og at dette kan skje i overensstemmelse med en bymessig utvikling, skriver innleggsforfatterne. Foto: Morten Antonsen

En unik bydel ved vannet