foto
Med nyetableringen på Nyhavna får vi arealer til større forskningsarrangementer for barn og ung, skriver leder for Vitensenteret i denne kronikken. Foto: Morten Antonsen

La Nyhavna bli bydelen som peker fremover