foto
Dette vil bli et system som både forbedrer pasientsikkerheten, bidrar til mer effektiv drift av tjenestene og forbedrer samhandlingen mellom nivåene i dagens helsevesen, skriver tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Mariann Dybdahl

Et paradigmeskifte i Midt-Norsk helsevesen