foto
Debattanten reagerer på diskusjonen om nedbygging av verna vassdrag. Han mener kjernkraft er et bedre alternativ. Foto: Privat

Ikke ødelegg mer natur!