foto
Det framstår litt selvisk å tviholde på kraftoverskuddet og billigstrømmen i Midt-Norge. Foto: Kim Nygård

Skit i Norge, leve Fosen!