Foto: Shutterstock

Hvorfor har vi kommet dit at realfag har blitt viktigere enn språk?