foto
Det er ikke nødvendigvis graden av grusomhet i et bilde som synliggjør ondskapen som ligger bak, skriver Trond Åm. Bildet som har gjort sterkt inntrykk på han, er hentet fra Klaus Hesse og Philipp Springer: «Vor aller Augen. Fotodokumente des nationalsozialistischen Terrors in der Provinz.» Klartext Verlag, 2002.

Jøden med jernkorset