foto
Dersom Trondheim kommune, og andre kommuner, skal nå vedtatte klimamål, er det avgjørende at kommunene gis handlingsrom til å stille klimakrav i reguleringsbestemmelser, skriver Kristian Dahlberg Hauge. Foto: Terje Svaan

Ny kommunaldirektør om tiden fremover: Nå kan vi løfte blikket og snakke om ambisjoner igjen!