foto
Martin Andreas ble født 18. juni 1820 «uti Sanden». Familien tilhørte byens lavere sjikt, uten mulighet til å skaffe gutten annen undervisning enn allmueskolen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Johan H. H. Rostad/NTNU Gunnerusbiblioteket

En uforløst symfoni: Martin Andreas Udbye 200 år