Et av Trondheims viktigste personlighetstrekk er trehusbebyggelsen fra 1800-tallet.