Under denne tittelen har Adresseavisen en lederartikkel 9.