Det er etter hvert blitt en gjenganger i media at vi som er mot krigen i Irak er for Saddam Husseins regime der.