I ein fersk rapport utført av ein samfunnsøkonom ved Rokkansenteret i Bergen vert det rekna med at alkoholmisbruk i landet vårt kostar 18 milliardar i året.