Regjeringen har i et høringsutkast om ny barnehagelov, foreslått å fjerne alle krav til areal, kompetanse og bemanning, kort sagt all regulering i barnehagene.