foto
Jonas (12) ved Checkpoint Charlie i Berlin, sommeren 1992. Framtida var lys, det vonde borte.

Finnes det en kur for den nye pessimismen?