foto
Hønsegården øverst i Dickaunsvingen er nå et sosialt omdreiningspunkt på Nedre Byåsen. Vi har kommet i prat med folk som tidligere var hastige i ganglaget, skriver Dag Hoel. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Alt blir bedre med høner