Arne Garborg sier «Ung kan ikkje lære av gamal», fulgt av «men berre den som vågar kan vinne».