Jeg vil ikke kaste bort barndommen på å gjøre lekser.