Norge skriker etter gode fagfolk, men vi klarer fortsatt ikke å sikre nok læreplasser for dem som velger yrkesfag.