Restaurering av gamle bygg kan både være mer tidkrevende og dyrere enn å bygge nytt. Men noen velger likevel å bygge om eldre bygninger som her på Britannia. Foto: Håvard Jensen Haugseth

Arkitektene kjemper for å bevare gamle bygg snarere enn å rive