Nå har vi igjen hatt en sak der Trondheim kommune, ved rådmannen, bevisst fremmer forslag og tar beslutninger som går på tvers av de planer, retningslinjer og ambisjoner administrasjonen og den politiske ledelse forfekter.