Internasjonaliseringen og etableringen av overnasjonale organer har vært den fremste garantien for vern av menneskerettigheter i Europa.