Det finnes ingen handlingsplan for likestilling i barnehage og skole.