Jeg har gått over i pensjonistenes rekker, som det heter. Det er en oppskrytt tilværelse.