Har alle barn like store muligheter til å gjøre suksess i norsk skole? Noen politikere hevder det, og tror det kanskje også, men har de rett?